black-hole.sk-hello

Ahoj

Prvý kontakt je zvyčajne iba telefonický alebo e-mailom. Jedná sa o prvotnú komunikáciu medzi nami a Vami (potenciálnym klientom) ohľadom požiadavky, ktorú na nás máte. Takouto formou si dohodneme stretnutie. Prospešné je, keď nám tiež popíšete podstatu Vášho problému, ktorý chcete vyriešiť. Potom sa dostávame k ďalšiemu kroku.

Stretnutie

Ďalším krokom je osobné stretnutie. Pri osobnom stretnutí sa podrobnejšie riešia Vami zadané požiadavky. Projekt (aplikácia) sa rozdelí na viacero logických častí. Jednotlivé časti sa rozpíšu podľa Vašich požiadaviek. Počas stretnutia sa Vám snažíme čo najlepšie poradiť a Vaše problémy vyriešiť čo najelegantnejšie. Pri rozhovore prispievame našimi skúsenosťami, ktoré sme počas našej doby pôsobenia nadobudli. Snažíme sa spolu s Vami posunúť Vaše predstavy ešte ďalej a ponúknuť Vám oveľa viac, ako od svojej aplikácie očakávate.

black-hole.sk-meeting
black-hole.sk-analysis

Analyza

V poradí tretím krokom je analýza. Pri tomto kroku analyzujeme nazbierané dáta, ktoré sme získali pri osobnom stretnutí. Navrhujeme, aká bude tvorená aplikácia, aby bola ľahko rozšíriteľná, flexibilná, spĺňala všetky požiadavky a bola bezpečná. Toto sú základné body, na ktorých si zakladáme.

Dizajn

Po analýze pokračujeme k ďalšiemu kroku a tým je návrh a tvorba dizajnu podľa Vašich predstáv. Ak ale nemáte predstavivosť tak nezúfajte, my Vám aj v tomto prípade problém vyriešime. Navrhneme celý dizajn aplikácie tak, aby zaujala publikum a priniesla očakávané výsledky. Pri tvorbe dizajnu spájame klasickú a vkusnú estetiku spolu s trendmi v dizajne. Samozrejme nezabúdame ani na UX.

black-hole.sk-design
black-hole.sk-planning

Plánovanie

Medzi najdôležitejšie časti vývoja patrí plánovanie. V tejto časti sa vytvára plán postupu vývoja aplikácie, celková štruktúra a architektúra projektu, ktorá je zachytená v rôznych diagramoch a modeloch. Delegovanie úloh na rôzne časti týmu. Navrhnutie najlepšieho riešenia podľa požiadaviek zákazníka s ohľadom na budúce rozšírenie aplikácie.

Implementácia

V tejto fáze sa vyvíja samotná aplikácia. Počas tohto procesu sa programujú postupne jednotlivé sekcie aplikácie. Po dokončení každej sekcie vykonávame interné testovanie aplikácie, funkčnosť a bezpečnosť samotných funkcionalít. Pri tejto časti Vám pomôžeme nasadiť Váš produkt (aplikáciu) a oživiť ho. Uvedieme ho do plnej prevádzky a Vaše podnikanie sa môže naplno začať.

black-hole.sk-implementation
black-hole.sk-testing

Testovanie

Po samotnom nasadení do plnej prevádzky s Vami zostávame na palube a pomáhame Vám s prípadnými problémami, ktoré môžu nastať. Takéto problémy riešime expresne a poskytujeme servis 24/7.

Hodnotenie

Už zostáva iba ohodnotiť našu prácu, prístup a spokojnosť s nami. 🤜🤛

black-hole.sk-feedback