black-hole-project-title-autokino

úloha

Cieľom projektu bolo premietanie filmov na veľkoplošné plátno, ktoré sa dali sledovať z pohodlia auta. Zákazník chcel aby sme mu pomohli s vytvorením web stránky na propagáciu tohto projektu. Stránka však nemala slúžiť iba na propagáciu, ale mala mať aj informačný charakter. Keďže sa jedná o auto kino mala obsahovať zoznamy filmov, ktoré sa budú hrať, kedy a o akom čase. Stránka mala obsahovať aj administrátorské rozhranie na správu filmov.

Riešenie

Základom pre administrátorské rozhranie bolo vytvorenie rozhrania pre správu filmov. Navrhli a nasadili sme teda dizajn na mieru pre celé administrátorské rozhranie. Administrácia obsahuje správu (pridávanie, mazanie, editovanie) filmov. Ďalšou súčasťou administrácie je zverejňovanie aktuálne hraných filmov na nasledujúci mesiac. Obsahuje tiež pridanie aktualít na hlavnú stránku pomocou administrácie. Nakoniec sme navrhli dizajn pre prezentačnú časť stránky a spravili prepojenie s administráciou a databázou. Dizajn bol navrhovaný tak aby sa používateľ ihneď po návšteve stránky dozvedel tie najdôležitejšie a najvyhľadávanejšie informácie.

Kontakt