black-hole-project-title-avsystems

úloha

Zákazník AV Systémy mal problém vo svojej firme s procesom objednávania súčiastok a s objednávkovým systémom, ktorý aktuálne používali, prácu im neuľahčoval práve naopak ju sťažoval. Preto sa obrátili na nás s požiadavkou o vytvorenie objednávkového systému na mieru. Keďže sa náš vývojársky tím sa pri tvorbe objednávkového systému osvedčil, spoluprácu s týmto zákazníkom máme dodnes. Dôsledkom toho je, že tento podnikový systém sa rozrástol na niekoľko nových modulov. Na ďalšom vývoji tohto komplexného podnikového systému naši vývojári stále pracujú.

Riešenie

Našim hlavným cieľom pri návrhu riešenia daného problému objednávok, bolo čo najlepšie pochopiť proces vytvárania objednávok a postupne čo najviac zjednodušiť vykonávanie tohto úkonu pre používateľa. Navrhli sme prostredie, v ktorom sa dokáže používateľ rýchlo pohybovať a vykonať všetky potrebné úkony efektívne. Naše riešenie podnikového systému je postavené na veľmi dobrých a silných základoch, vďaka ktorým je veľmi ľahko implementovateľný kdekoľvek a rozšíriteľný o akýkoľvek modul podľa požiadaviek zákazníka. Aktuálne informačný systém obsahuje 6 veľkých modulov, ktoré optimalizujú procesy firmy.

Kontakt