black-hole-project-title-mtm

úloha

Našou úlohou bolo vytvorenie prezentačnej stránky spolu s administráciou na správu článkov a projektov v dvoch jazykoch, keďže stránka podporuje viacjazyčnosť. Články majú slúžiť na prezentovanie ich práce a priblíženie návštevníkom ich stránky čomu sa venujú a čo ponúkajú.

Riešenie

Po prekonzultovaní s klientom sme vyvinuli webovú aplikáciu, ktorá spĺňala všetky požiadavky. Prístupy do administrácie a úplná správa web stránky, všetkých textov, ktoré sa nachádzajú na web stránke, pridávanie a editácia článkov v rôznych jazykoch. Dizajn web stránky bol prispôsobený podľa požiadaviek a upravený presne na mieru pre klienta. Náš tím dokázal plne vyhovieť všetkým požiadavkám, ktoré boli od MTM Bau-mont zadané.

Kontakt