black-hole-project-title-timer

úloha

Zdĺhavé a komplikované zaznamenávanie časov na pracovných úkonoch boli podnetom pre vytvorenie projektu. Evidencia dochádzky a zaznamenávanie činností na papier alebo do digitálnych tabuliek sú pre väčšie spoločnosti procesné náročné na spracovanie. A preto bolo na nás, navrhnúť systém, ktorý by tento proces skrátil a sprehľadnil tieto záznamy.

Riešenie

Reporting a Time management sú jedným z hlavných časti systému. Zadávateľ sa do systému prihlási a vie si jednoduchým spôsobom pridať časový záznam na určitý deň, projekt a činnosť. Ku každému záznamu je možné pridať popis, čím sú záznamy bližšie špecifikované, čo sprehľadňuje report časových záznamov. Pre administrátora je pripravený nástroj na vyhodnotenie všetkých dát v systéme. Je možné kombinovať rôznych zadávateľov, činností, projektov a časové rozpätie, čím je možné vyhodnotiť nekonečné množstvo kombinácií reportov. Dashboard slúži pre všestranný prehľad záznamov prihláseného užívateľa, kde sa dozvie podrobné informácie o jeho záznamoch.

Kontakt